Könkköjoki

Könkköjoella on Villi Taimen Pro -status, jonka se sai vuonna 2006 ensimmäisenä Keski-Suomessa. Kalastus tapahtuu siis villin taimenen ehdoilla. Könkköjoki sijaitsee Petäjäveden kunnassa Jämsän reitillä. Kintausjärvien vedet laskevat pienempien järvien kautta Könkköjokeen ja edelleen meteoriittijärvenä tunnettuun Karikkoselkään. Karikkoselän vedet virtaavat Autionsalmen kautta Petäjävesi-järven pääaltaaseen ja Piesalanjoen kautta edelleen kohti Päijännettä.  Joen saavuttaa parhaiten kääntymällä valtatie 23:lta Tiilimaantielle ja ajamalla sitä noin neljä kilometriä. Sillä kohtaa riihen seinässä on palautelaatikko kirjallisia palautteita varten. Huollettua nuotiopaikkaa ei ole, mutta pienen tulen voi tehdä omalla vastuulla ja omilla klapeilla Myllykosken rannalle. 

Könkköjoki on varsin vuolas virtavesi, sillä pudotusta on puolentoista kilometrin matkalla 16 metriä. Joessa on lukuisia koskia ja suvantoja. Joki mutkittelee metsäisessä maisemassa koukaten välillä peltojen reunamille. Rannat ovat peitteiset, ja heittotilaa joutuukin usein etsimään koskikiviltä tai uomasta. Rantapoluilla on kuitenkin helppo liikkua molemmin puolin uomaa. Uomassa virtaa vettä keskimäärin 1,4 m3/s. Kintausjärvien kaksi voimalapatoa säännöstelevät virtaamaa jossain määrin, ja virtaaman Ala-Kintausjärven luusuassa voi tarkistaa ympäristöhallinnon verkkosivuilta

 

Joessa on luonnonvarainen taimenkanta, joka on todennäköisesti saanut alkunsa istutuksista 1960-luvulla. Istutuksia ei ole tehty pariinkymmeneen vuoteen. Joessa elää pieni harjuskanta ja myös hauki, särki, ahven ja salakka kuuluvat lajistoon. Könkköjoen taimenkantaa on tutkittu intensiivisesti jo 1980-luvulta lähtien Jyväskylän yliopiston, Konneveden kalatutkimuksen ja RKTL:n (Luke) toimesta. Kesänvanhojen poikasten tiheys on yleensä ollut 10-20 yksilöä aarilla. Suurimmat mitatut taimenet ovat olleet yli 50 senttimetrin mittaisia.

 

Kalastussäännöt

 

- Kaikki saaliiksi saadut taimenet ja harjukset on vapautettava

- Kalastus sallittu perho- ja uistinvälinein

- Kalastuskausi 1.5.-31.8. 

- Kalastajakiintiö 5 kalastajaa/vrk.

- Vuorokausilupa 13 €/hlö - koko joen varaus 65 €/vrk.

- Lupa alkaa klo 9 ja päättyy seuraavana päivänä samaan aikaan.

- Lupa-alue merkitty viereisen sivun karttaan punaisella katkoviivalla

- Vieheessä tai perhossa sallittu vain yksi yksihaarainen koukku

- Koukun oltava väkäsetön tai väkänen puristettu huolella pois

- Lyijyn käyttö painotuksessa on kielletty

- Kahlaaminen on kielletty toukokuussa

- Saalisilmoitus jätettävä sähköisesti tai riihen seinässä olevaan postilaatikkoon

 

Kalojen käsittely

- Väsytä kala mahdollisimman nopeasti ja kalaa vahingoittamatta

- Käytä haavissa mieluiten tiheäsilmäistä solmutonta havasta

- Vältä turhaa kalan koskettamista, tee se aina märin käsin

- Irrota kalat haavissa, vältä kalan nostamista pois vedestä

 

- Elvytä kalaa tarvittaessa pitämällä sitä veden alla pää ylävirtaan päin