Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste

1. REKISTERINPITÄJÄ

Suomen Lupakauppa Oy Y-tunnus 2398806-6 Lehtorannantie 8 A 4, 40520 Jyväskylä

2. REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ

Suomen Lupakauppa Oy:n asiakaspalvelu

lupakauppa@endofera.fi

3. REKISTERIN NIMI

Suomen Lupakauppa Oy:n asiakasrekisteri.

4. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Henkilötietoja käsitellään Suomen Lupakauppa Oy:n asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen ja väärinkäytösten valvontaan sekä muiden toimeksiantajien sekä näiden yhteistyökumppaneiden markkinointiin, markkinatutkimuksiin ja markkinointikilpailujen järjestämiseen. Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen perusteella.

5. REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Rekisterissä käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

- Nimi, osoite-, ja muut yhteystiedot - Tunnistautumistiedot, kuten käyttäjätunnukset, salasanat ja muut käyttäjän tunnistamisen ja palvelun toteuttamisen kannalta tarpeelliset tiedot

6. REKISTERIN TIETOLÄHTEET

Henkilötietoja kerätään palveluihin rekisteröidyttäessä tai muutoin suoraan rekisteröidyltä sekä verkkopalvelun käytön aikana rekisteröityneestä käyttäjästä tallentuneita palvelun käyttöä koskevia tietoja.

7. TIETOJEN LUOVUTUS

Suomen Lupakauppa Oy:n toimii lippujen välittäjänä lupientuottajien lukuun. Tietoja luovutetaan kulloinkin kyseessä olevan lupienmyyjän. Suomen Lupakauppa Oy voi luovuttaa henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Palvelun ja tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita Suomen Lupakauppa Oy:n ulkopuolisten alihankkijoiden palvelimilla, joista niitä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla. Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

8. REKISTERIN SUOJAUS

Tiedot kerätään palvelun yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt.

9. REKISTERÖIDYN TARKASTUSOIKEUS JA TIETOJEN KORJAAMINEN

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän toimipaikassa yllä mainitussa osoitteessa. Tarkastuspyynnön voi tehdä maksutta kerran vuodessa. Tarkastuspyyntöihin vastataan lain edellyttämässä, kohtuullisessa ajassa.