Tuomio- ja Köhniönjärvi

Ohjeet virkistyskalastusostajalle vuonna 2024

Jyväskylän kaupungin liikuntapalvelujen hoidossa oleviin virkistyskalastusvesiin istutetaan kesän aikana toistoistutuksin pyyntikokoisia kirjolohia. Luonnonkalakantojen turvaamiseksi kalastusta säädellään saaliskalojen ala- ja ylämittasäädösten sekä päiväkiintiöiden avulla.

Virkistyskalastuslupa

Köhniönjärvi ja Tuomiojärvi ovat erityiskalastuskohteita, ja näillä vesialueilla kalastavalla on oltava asianmukainen henkilökohtainen virkistyskalastuslupa. Virkistyskalastuslupa on voimassa myyntivuonna erikseen määrätystä ajankohdasta alkaen avovesikauden loppuun. Kullekin järvelle myydään oma virkistyskalastuslupansa. Lisäksi on myytävänä Tuomiojärvelle ja Köhniönjärvelle oikeuttava yleislupa. Virkistyskalastusluvan lisäksi iältään 18–64-vuotiailla tullee olla maksettuna valtion kalastonhoitomaksu. 

Rauhoitusalueet

Kalastusalueen järviin laskevat ja niistä lähtevät purot ja joet on rauhoitettu kaikelta kalastukselta. Samoin kalastus on kielletty Köhniönjärven ja Tuomiojärven rauhoitusalueilla.

Virkistyskalastusvälineet

Virkistyskalastusluvan lunastanut saa kalastaessaan käyttää yhtä siimaa, jossa saa olla kaksi viehettä tai vaihtoehtoisesti yksi viehe ja yksi lisäkoukku. Tuomiojärvellä kalastettaessa saa kuitenkin käyttää kahta siimaa. 

Kalastuksessa käytettävien siimojen on oltava käden ulottuvilla. 

Iskukoukulla, atraimella, harppuunalla, haavilla tai harrilaudalla kalastaminen on kielletty. Katiska on ainoa sallittu passiivinen pyyntiväline.

Istutettujen kalojen ruokinta on kielletty.

Mato-onginta ja pilkintä

Mato-onginnassa ja pilkinnässä ei tarvitse virkistyskalastuslupaa. 

Onkimisena pidetään sellaista kalastusta, jota harjoitetaan vavalla ilman heittokalastukseen soveltuvaa kelaa ja jossa vapa tai siima on onkijan kädessä tai käden ulottuvilla eikä vieheenä ole pilkki, uistin, perho tai muu keinotekoinen laite.

Pilkkimisenä pidetään kalastusta siimaan kiinnitetyllä pystysuunnassa liikuteltavalla pilkillä, siimaa kädessä pitäen tai lyhyehköä heittokalastukseen soveltumatonta vapaa käyttäen.

Rajoitukset

Kalastajakohtainen kiintiö on kaksi (2) kuhaa (alamitta on 45 cm) ja kaksi (2) lohikalaa vuorokaudessa. 

Lisäksi suositellaan vapautettavan yli 65 cm kuhat, yli 90 cm hauet ja yli 40 cm ahvenet. Lain mukaan kaikki alamittaiset kalat on vapautettava. 

Virkistyskalastusluvan haltijalla voi olla kerrallaan yksi (1) voimassaoleva lupa/järvi. Useamman katiskaluvan omistaminen ei kasvata päiväkohtaista saaliskiintiötä.

Yleiset rajoitukset

Yleisillä uimarannoilla sekä niillä olevilla laitureilla kalastaminen on kielletty. 

Köhniönjärvellä kalastaminen on sallittu ainoastaan rannalta, Tuomiojärvellä veneen käyttö kalastamiseen on sallittu. 

Kalavesillä liikkuvien on muistettava, ettei roskia, kaloja eikä kalanperkausjätteitä heitetä maastoon vaan vesialueet ja rannat pidetään puhtaina ja siisteinä.

Kalastuksen vartiointi

Virkistyskalastusluvan haltija on velvollinen esittämään kalastuslupansa ja todistamaan henkilöllisyytensä Jyväskylän kaupungin kalastuksenvalvojille.

Muuta huomioitavaa

Valtion kalastuskortti on lain mukaan oltava jokaisella 18–64 -vuotiaalla henkilöllä, joka harjoittaa muuta kalastusta kuin onkimista, pilkkimistä ja litkaamista.

Tarvittaessa henkilön on pystyttävä todistamaan ikänsä. Saaliiksi otetut kalat on lopetettava välittömästi.